Leveringsvoorwaarden van het product

• Alle bestelde producten worden aan de voordeur geleverd.

• Alle producten worden binnen maximaal 5 werkdagen na betaling geleverd.

• Binnen de opgegeven leveringstermijn zullen de distributiediensten contact opnemen met de klanten om hen op de hoogte te brengen van de verwachte datum en tijd van levering.

• In geval van een bestelling van meerdere producten kunnen deze producten op verschillende tijdstippen worden geleverd.

100 nachten op proef – alleen matras

Klanten hebben het recht om matrassen die ongeschikt of oncomfortabel zijn, zelfs als ze niet defect zijn, binnen 100 dagen na de aankoopdatum te retourneren, onder de volgende voorwaarden:

• De koper heeft het recht om het product gedurende 100 dagen te proberen: bij aankoop van een tweede matras komt de tweede matras niet in aanmerking voor een proefperiode (bij aankoop achteraf).

• Er is geen recht op 100 nachten als de aankoop gekoppeld is aan het merk van een concurrent.

• ZZZFactory dekt alle transportkosten voor het retourneren van producten waarvoor een klacht is aanvaard.

• Er moet een reden worden opgegeven voor het retourneren van het matras. Als er geen reden wordt opgegeven voor de retourzending, wordt de retourzending niet geaccepteerd.

• Om het matras te retourneren, moet je een e-mail versturen naar returns@zzzfactory.com.

• Na de voorlopige aanvaarding van de reden van terugzending stuurt ZZZFactory een vooraf ingevuld retourdocument naar de klant.

• De klant hoeft de verpakking niet te bewaren, maar moet de meegezonden plastic zak bewaren. Het product moet aan de koerier worden gegeven in de plastic zak die zich in de verpakking van het product bevindt. ZZZFactory accepteert geen retourzending van producten als deze procedure niet wordt gevolgd.

• De klant vult het document in en drukt het 3 keer af (2 exemplaren voor de koerier en 1 voor de klant).

• De klant informeert ZZZFactory over de datum waarop het matras moet worden opgehaald bij de bevestiging van de reden waarom het matras retour wordt gestuurd.

• Wanneer je geretourneerde producten naar ons zijn verzonden, storten wij het aankoopbedrag terug op de bankrekening vanwaar de betaling is gedaan.

Omvang van de garantie

Zonder afbreuk te doen aan de geldende wettelijke garantietermijn, garandeert ZZZFactory de goede werking en geschiktheid van de verkochte matrassen, en in het bijzonder:

• productiefouten;

• eventuele defecten met betrekking tot de rits;

• schade veroorzaakt tijdens het transport. Dit geldt alleen voor klachten die binnen een periode van 60 dagen na de levering van het matras worden ingediend.
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie wordt geen nieuwe, contractuele garantie verleend voor producten die reeds zijn vervangen of gerepareerd. In dit geval is de klant verantwoordelijk voor het transport van de producten naar de faciliteiten van ZZZFactory.

Garantieperiode

Voor de Mornin’ Sunshine-matras:
De garantie op het door ZZZFactory geleverde matras is 15 jaar geldig, onder de voorwaarden, beperkingen, termijnen en procedures die in deze garantievoorwaarden staan vermeld.
Alle klachten moeten binnen een periode van 60 dagen na de betreffende ontdekking worden ingediend.

Voor de Tip-Top-topper, het No Snooze- en Snooze+-kussen:
De garantie van ZZZFactory is 5 jaar geldig, onder de voorwaarden, beperkingen, termijnen en procedures die in deze garantievoorwaarden staan vermeld.
Alle klachten moeten binnen een periode van 60 dagen na de betreffende ontdekking worden ingediend.

Voor het Halo-dekbed en het No Snooze Power-kussen:
De garantie van ZZZFactory is 2 jaar geldig, onder de voorwaarden, beperkingen, termijnen en procedures die in deze garantievoorwaarden staan vermeld.
Alle klachten moeten binnen een periode van 60 dagen na de betreffende ontdekking worden ingediend.

Recht op reparatie en vervanging

• In geval van bevestiging van een geclaimd gebrek heeft de klant, na fysieke analyse van het product, recht op de betreffende reparatie of, indien dit niet mogelijk is, op een product dat identiek is aan het gekochte product.

• Indien een of meer producten niet beschikbaar zijn na de verwerking van de bestelling, zullen de kosten daarvan worden gerestitueerd of wordt een latere leveringsdatum overeengekomen.

De volgende klachten worden niet in behandeling genomen:

• klachten met betrekking tot een lichte verzakking van het schuim of afname van stevigheid veroorzaakt door het natuurlijke verstrijken van de tijd;

• klachten met betrekking tot eventuele onregelmatigheden veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik of behandeling van het product door de klant;

• eventuele fysieke gevolgen voor het product in verband met ongevallen thuis (overstroming, brand …);

• eventuele onregelmatigheden met betrekking tot:

• ongeschikte bedbodem voor het matras;

• het niet gebruiken van een matrashoes

• klachten met betrekking tot gebruikte producten die sporen van een reparatie van het matras bevatten.

• Als de schade alleen op de hoes aanwezig is, wordt alleen de vervanging van de hoes geaccepteerd. Dan wordt niet het gehele product vervangen.

• De normale oxidatie van het schuim door de jaren heen wordt niet gedekt door de garantie.

• klachten in verband met de ontoereikendheid van het matras voor het individu of minder comfort.

• klachten in verband met contact met alle soorten vloeibare stoffen, brandplekken, sneden, scheuren, vlekken, voetafdrukken, lichaamsvloeistoffen, blootstelling aan de zon, sporen van springen op het bed. ZZZFactory adviseert het gebruik van een matrasbeschermer om bovenstaande gevolgen te voorkomen.

• De garantie geldt niet voor kleine onvolkomenheden, zoals oppervlakken die niet 100% vlak zijn, of hoeken die niet symmetrisch zijn, vezels die van nature uit de beschermer steken. Als ZZZFactory de bekleding van het product vervangt, zal de vervanging ervan worden uitgevoerd conform de huidige stijl die voor het product gehanteerd wordt. Deze kan een ander ontwerp, kleur of bekledingsmateriaal hebben dan het origineel.

• Als de aankoop rechtstreeks aan het merk wordt gedaan, als de aankoop via de detailhandelaren gebeurt.

• In het geval van niet-officiële wederverkoop van producten wordt de retourzending niet geaccepteerd, ongeacht of het matras nieuw of gebruikt is.

• Deze garantie geldt alleen in geval van klachten van de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan andere kopers.

Indiening van de klacht

• De beschrijving van het probleem en alle correspondentie met betrekking tot de klachtenprocedure moeten per e-mail worden verstuurd naar returns@zzzfactory.com, samen met het ontvangstbewijs of aankoopbewijs van het product en foto’s (minimaal 5) van het oppervlak van het matras of eventuele zichtbare gebreken. Deze foto’s zijn essentieel voor de beoordeling van de klacht.

• ZZZFactory behoudt zich het recht voor om meer foto’s, beschrijvingen of andere noodzakelijk geachte informatie op te vragen.

• Indien foto’s niet, met vertraging of van slechte kwaliteit worden verzonden, kan dit leiden tot vertraging in de vervanging van het product of zelfs tot het niet verwerken van de klacht.

Retourprocedures

Garantieperiode

• ZZZFactory dekt alle transportkosten voor het retourneren van producten waarvoor een klacht is aanvaard.

• Na de voorlopige aanvaarding van de klacht stuurt ZZZFactory een vooraf ingevuld retourdocument naar de klant.

• De klant vult het document in en drukt het 3 keer af (2 exemplaren voor de koerier en 1 voor de klant).

• De klant informeert ZZZFactory over de datum waarop het matras moet worden opgehaald bij de bevestiging van de reden waarom het matras retour wordt gestuurd en de reparatie of de vervanging die daarop volgt.

• De vervangende hoes wordt mogelijk geleverd in een andere kleur dan die van de oorspronkelijke hoes.

• Indien de klant een defect product wenst te vervangen door een product uit een meer actueel assortiment, wordt het verschil in waarde in rekening gebracht. Indien ZZZFactory de hoes van het product vervangt, zal de vervanging ervan plaatsvinden conform de huidige stijl die voor het product beschikbaar is. Deze kan een ander ontwerp, kleur of materiaal hebben dan de originele hoes.

Over de muggenwering:

Het muggenwerende middel dat we gebruiken werkt preventief tegen ziekten en beten. Het is een afweermiddel en geen insecticide. De eigenschappen ervan voorkomen toenadering of beet van een mug op ongeveer 40 cm van het behandelde oppervlak, maar sluit niet 100% de mogelijkheid uit om gebeten te worden. Het is een technologie die is getest op soorten die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van onder andere Malaria, Zika, Dengue, gele koorts, Chikungunya en Leishmaniasis.

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine software-tags die via de browser op je computer worden opgeslagen en alleen informatie over je voorkeuren bewaren, met uitzondering van je persoonlijke gegevens.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies worden gebruikt om het nut, de interesse en het aantal gebruiksmogelijkheden van de betreffende websites te bepalen, zodat sneller en efficiënter kan worden genavigeerd, waardoor het niet meer nodig is om herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren.

Er zijn twee soorten cookies die gebruikt kunnen worden

• Permanente cookies: cookies die aan de browser gerelateerd worden opgeslagen op je toegangsapparatuur (pc, mobiele telefoon of tablet) en die altijd worden gebruikt wanneer je een van onze websites opnieuw bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om de navigatie te richten op de interesses van de gebruiker, waardoor we een meer op maat gemaakte service kunnen bieden.

• Sessiecookies: tijdelijke cookies die worden opgeslagen in het cookie-archief van je browser totdat je de website verlaat. De informatie die door deze cookies wordt verkregen, wordt gebruikt om webverkeerspatronen te analyseren, zodat we problemen kunnen identificeren en een betere navigatiebeleving kunnen bieden.

Waarom worden cookies gebruikt?

• Strikt noodzakelijke cookies: Deze stellen je in staat om door de website te navigeren en de toepassingen ervan te gebruiken, en daarnaast om toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen de gevraagde diensten niet worden geleverd.

• Analytische cookies: Deze worden anoniem gebruikt voor het maken en analyseren van statistieken om de werking van de website te verbeteren.

• Operationele cookies: Deze slaan gebruikersvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van de website op, zodat je de website niet elke keer dat je deze bezoekt opnieuw hoeft te configureren.

• Cookies van derden: Deze meten het succes van toepassingen van derden en de efficiëntie van reclame van derden. Deze kunnen ook worden gebruikt om een widget aan te passen met gebruikersgegevens.

• Advertentiecookies: Deze richten de reclame op basis van de belangen van elke gebruiker, zodat deze wordt doorverwezen naar reclamecampagnes die rekening houden met het soort gebruiker. Deze beperken ook het aantal keren dat je de advertentie ziet en helpen bij het meten van de efficiëntie van de reclame en het succes van de organisatie van de website.

Hoe kun je cookies beheren?

Alle browsers staan gebruikers toe om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen, namelijk door het selecteren van de juiste definities in de betreffende browser. Je kunt cookies configureren in het menu “opties” of “voorkeuren” van je browser.

Houd er rekening mee dat als je cookies deactiveert, je sommige diensten op de website mogelijk verhindert om correct te werken, waardoor de navigatie op de website geheel of gedeeltelijk wordt beïnvloed.

PRIVACYBELEID

Jouw privacy is belangrijk voor ons:

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is beschreven conform Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Daarmee wordt Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingetrokken.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd:

• welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en waarom wij dit doen;

• hoe we deze gegevens gebruiken;

• de aangeboden opties, inclusief de manier waarop de gegevens worden benaderd en bijgewerkt.
De VENNOOTSCHAP kan dit privacybeleid, unilateraal en op elk moment, wijzigen, aanpassen, aanvullen of wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is CENTRAL DA BORRACHA, met geregistreerd kantoor te

Rua dos Lagos 242, Guetim
Apartado 772
4500-423 Espinho
Portugal

Je kunt te allen tijde en bij twijfel over de gegevensbescherming per e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via info@zzzfactory.com, of via een brief aan het adres van het geregistreerde kantoor.

Door de toegang tot en het gebruik van onze website, de inhoud ervan en/of onze diensten, accepteert de gebruiker vrij en uitdrukkelijk, door middel van een ondubbelzinnige positieve handeling, dat zijn of haar persoonlijke gegevens, gevraagd of optioneel verstrekt door hem of haar, worden verzameld en behandeld door de VENNOOTSCHAP onder de hierin voorziene voorwaarden.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De door jou aan CENTRAL DA BORRACHA verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van de contractuele relatie, de goede levering van bestelde producten, de levering van gecontracteerde diensten, de aanpassing van de diensten aan de behoeften en belangen van de klant, informatiesessies en de publicatie van nieuwsbrieven.

Bestemming van persoonlijke gegevens

CENTRAL DA BORRACHA verzamelt noch verwerkt persoonsgegevens of verkregen informatie voor doeleinden die het gebruik ervan door derden op enigerlei wijze mogelijk maken.

Wanneer je onze website gebruikt, communiceer je met ons en door te communiceren met CENTRAL DA BORRACHA, kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen. Deze informatie kan bestaan uit: naam, adres, telefoonnummer, geslacht, e-mail, ID-nummer, beroep, enz.

Bestaan van geautomatiseerde beslissingen

Wanneer je onze website gebruikt, verzamelt CENTRAL DA BORRACHA automatisch informatie met betrekking tot je bezoek (inclusief IP-adres, paginaweergaves en interacties).

Beveiliging voor de verwerking van persoonsgegevens

CENTRAL DA BORRACHA garandeert de bescherming van je persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, wijziging, toegang of oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik, door alle maatregelen te nemen die wettelijk vereist zijn voor dit doel.

CENTRAL DA BORRACHA beschikt daartoe over technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van informatie te garanderen en deze te beschermen tegen elke opzettelijke of toevallige handeling die kan leiden tot manipulatie, vernietiging, verlies of ongeoorloofd gebruik ervan.

Ondanks onze inspanningen waarschuwen wij dat het internet mogelijk geen veilige plaats is om te communiceren. In feite kan informatie die op het internet circuleert, door derden worden onderschept. Daarom kunnen wij de veiligheid en authenticiteit van de informatie die ons op deze manier wordt toegestuurd, niet absoluut garanderen. Door het gebruik van deze website en het invoeren van informatie accepteer je uitdrukkelijk dat je dit doet conform je uitdrukkelijke wil en accepteer je de bijbehorende risico’s.

Houd er daarnaast rekening mee dat je tijdens het surfen op het internet extra veiligheidsmaatregelen moet nemen, namelijk ervoor zorgen dat je een pc en een browser gebruikt die zijn bijgewerkt in termen van beveiligingspatches die goed zijn geconfigureerd, met een actieve firewall, antivirus en anti-spyware, en de authenticiteit van de websites die je online bezoekt bevestigen, waarbij je het gebruik van websites met een onbetrouwbare reputatie moet vermijden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

CENTRAL DA BORRACHA houdt alle gebruikersgegevens bij gedurende de tijd die nodig is voor de operaties waarvoor ze werden verzameld en conform de geldende wetgeving.

Recht van toegang, wijziging, annulering en bezwaar met betrekking tot persoonsgegevens

Volgens de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft de houder van de gegevens het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, alsmede om wijziging of verwijdering van de gegevens. De houder van de gegevens heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te eisen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens.

De houder van de gegevens heeft daarnaast te allen tijde het recht om de toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming in gevaar te brengen.

Je kunt het recht van toegang, wijziging, verwijdering, beperking van de behandeling, bezwaar tegen de behandeling, overdraagbaarheid of intrekking van de toestemming voor CENTRAL DA BORRACHA uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@zzzfactory.com of een schriftelijke mededeling naar het adres van het geregistreerde kantoor.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In het kader van de AVG delen wij mee dat de houder van de gegevens het recht heeft om klachten in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Nationaal Comité voor gegevensbescherming.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Cookies zijn kleine software-tags die via de browser op je computer worden opgeslagen en alleen informatie bewaren die betrekking heeft op je voorkeuren, met uitzondering van je persoonlijke gegevens.

Voor meer informatie over cookies en hoe CENTRAL DA BORRACHA ze gebruikt op zijn website, zie het document over het cookiebeleid.

Contacten

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid en je rechten kun je richten aan info@zzzfactory.com of via een brief aan het adres van het geregistreerde kantoor.